ogurayuki_mango.jpg小倉遊亀
マンゴウ
木版

40.7 X 48.5cm
参考上代 45万円

前のページへ